DISCLAIMER

Studio Nelissen besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

 

Alle vermeldde prijzen zijn louter indicatief, en voor elk programma dient een afzonderlijke offerte te worden opgemaakt. Daarom kan Studio Nelissen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Studio Nelissen verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Studio Nelissen overgaan tot verbetering of aanvulling.

 

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld Studio Nelissen niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Studio Nelissen geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Studio Nelissen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

©2013 Studio Nelissen   privacy policy     disclaimer     sitemap